* ♣ همزبونه تنهایی ها ♣ *
* ♣ همزبونه تنهایی ها ♣ *
همزبونه تنهایی ها 12ساله شد... دلم هنوز روشنه ...
آرشیو
پنج‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1387
به یاد غم و بچه های غم...

 

 

هدیه ی من در روزی که خودم دارم در تلخی شنا می کنم ممکن است زیاد به حال و هوایت سر وسامان ندهد:
زمان می گذرد و تو هر روز زیبا تر می شوی
آن قدر که باید به یادت بیاورم
هم زبونه تنهایی هایت را
تبصره ی این شعر را برای روز های سرد بپذیر:
"هوا که سرد تر میشود تو هم هر روز
قدم به قدم همراه با آن سرد می شوی
و منی که آرزو می کنم "فردا نرسد"
اما این آرزو از اصل مشکل دارد!
تابستان تصمیم گرفته دیر برگردد
اما حتی اگر الان هم بیاید...
به خدا اشتباه شده! من گل یخ نیستم...!!
من هر روز به تو تشنه تر و تو هر روز از من دور تر می شوی
شاهد هستید؟
باز هم جاده ی عشق یک طرفه شده
من در این کویر دنباله روی سایه ای از محبت؟
به عمق سراب چه قدر مانده؟
عادت کرده ام که این جا فقط خودم رو ابری ببینم
اما تو فقط به دوری عادتم نده  

 

پ ن:هدیه از عطا بچهء غم  

 

 

khasteye khaste 

  


دوشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1387
دانلود آهنگ با صدای sportboy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 دانلود آهنگ با صدای sport Boy

 

 

 کلیک کنید  

 

.

 

.  

 


یکشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1387

  

 

حالا دیگر

 

از بهت اشاره ها پنهان می شوم

 

و در میان این همه برج و بارو

 

در میان این همه دیوارهای سرد فاصله

 

بدنبال مهر عبور خویش می گردم

 

و به داغ مهری که بر پیشانی ام خورده است

 

و به عمق خطوط پیشانی ام     !!!

 

و به چروک های زیر چشمان ام 

 

که هر روز بیشتر از دیروز بر آئینه خود نمایی می کنند

 

و به سکوت آئینه

 

و به نهال لرزانی که در دست هایم

 

برای سایه سار فردا کاشته ام  !!!

 

و به قدم هایی که هیچ نقشی و ردی

 

بر سنگفرش این خیابان ها نمی نگارد

 

و به سالن انتظاری  که

 

جز هیچکس ٬ هیچ نیست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید 
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
شارِِِِژ رایگان ایرانسل هدیه بگیرید
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 •  
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟
 • می خواهی پول دار شوی؟؟؟  
 • دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگاندانلود جدیدترین آهنگ های رایگان  دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگاندانلود جدیدترین آهنگ های رایگان  دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگاندانلود جدیدترین آهنگ های رایگان  دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگاندانلود جدیدترین آهنگ های رایگان  دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگاندانلود جدیدترین آهنگ های رایگان  دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگاندانلود جدیدترین آهنگ های رایگان  دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگاندانلود جدیدترین آهنگ های رایگان  دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان دانلود جدیدترین آهنگ های رایگان  
 •    
 • pejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taher 
 •  
 • pejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman pejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman tahertaherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taherpejman taher  pejman taher  pejman taher  pejman taher pejman taher 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 •  

 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • لندروور از بی ام و سبقت گرفت
 • رونمایی خودرو جدید فولکس واگن در خاورمیانه
 • پژو 207 آی چه تفاوتی با پژو 206 دارد؟
 • رونمایی موتور جدید فولکس واگن در چک
 • خبر دست اول‌:تولید خودروی جدیدچینی درایران خودرو
 • خط تولید نوع جدیدی از خودروی ورنا
 • گراند ویتارای با موتور پرقدرت و کم مصرف به بازار می آید
 • اتوبوس شارژی هم ساخته شد
 • تولید موتورهای کم مصرف اولویت راهبردی ایران خودرو
 • تولید انبوه گرند ویتارای 4/2 لیتر آغاز می شود
 • عرضه مینی بوس ایسوزو ژاپن با نام ایرانی سحر
 • تولید 20 هزار دستگاه پژو 207 آی در سال آینده
 • هیوندای رکورد سود دهی را شکست
 • چرا خودروهای برقی همچنان خریدار ندارند؟
 • تولید فرمان هیدرولیک خودرو با همکاری کره جنوبی در کشور
 • پژو 207 آی دهه مبارک فجر رونمایی می شود
 • مدل جدید مرسدس کلاس E روانه بازار شد
 • تولید سواری دیزل نیازمند فراهم سازی امکانات است
 • تویوتا به دنبال افزایش تولید خودروهای برقی
 • دایملر و بی ام و تکذیب کردند
 • تندر90 ایران خودرو برای سومین بار نشان سبز دریافت کرد
 • سارکوزی مدیر عامل رنو را احضار کرد
 • به سخره گرفتن اهل علم توسط چند مدیر کل فرصت طلب
 • رونمایی از خودروی جدید سایپا 111
 • تولید SUV در هندوستان
 • در نمایشگاه خودرو دهلی نو، خودروهای کوچک جلب توجه کرده است
 • پریوس ، پر فروش ترین خودروی ژاپن
 • رشد حیرت انگیز تاتا موتورز در بازار ماه دسامبر
 • آئودی و ارائه خدمات پس از فروش ویژه در خاورمیانه
 • مدل جدید کم مصرف alto برای بازار ژاپن
 • افزایش حجم تولید موتور های کم مصرف درایران خودرو
 • خودرو لوبو به بازار ایران می‌آید
 • اولین هیبرید فراری درنمایشگاه ژنو
 • سیتروئن C3 بهترین خودروی خانواده در سال 2009
 • ورنا و پراید ، کم مصرف ترین خودروهای کره جنوبی
 • هوندا خودروی کوچک خود را در هند عرضه می کند
 • افتتاح خط تولید سواری فیات سی‌ینا در ساوه
 • رونمایی از نخستین خودروی سوخت سبز
 • رونمایی از خودروی هیبریدی در بیرجند
 • تولید آزمایشی پژو207 آی آغاز شد
 • آئودی خودروی سبز سال شد
 • درد دل یک خواننده:
 • نمایش خودروهای پاک در کپنهاگ
 • اولین همایش تخصصی فناوری های نوین سیستم ترمز ABS برگزار شد
 • امارات ، مشتری بزرگ لامبورگینی در خاورمیانه
 • " مینیاتور" تا یک ماه آینده به بازار می آید
 • عید بر عاشقان مبارک باد
 • طراحی و تولید جعبه فرمان هیدرولیک در گروه خودروسازی سایپا
 • خودروهای هیبریدی می آیند
 • از سال 91 استاندارد آلایندگی خودروها یورو 4 می شود
 • شرکت فنرسازی زر واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی شد
 • باتری های جدید نیسان
 • هیوندای در ژاپن سواری نمی فروشد
 • خط تولید موتور تویوتا در هندوستان
 • سایت خبری " خدمت خودرو" راه‌اندازی شد
 • رنو نمونه الکتریکی مدل فلوانس Fluence را در ترکیه می سازد
 • حضور پر قدرت تویوتا در گوانگ ژو
 • آفتوواز فعلاً سهام بیشتر به رنو نمی فروشد
 • اولین پروتون چند منظوره معرفی شد
 • شوکای زامیاد مقام چهارم کشوری در کلاس آزاد را کسب کرد  
 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher   

 • آهنگ کاش بمونی   
 •  

  آهنگ جدید و بسیار زیبا و احساسی گروه ‌‌‌‌بی صفر پنج به نام کاش بمونی که یه کار lOVEهست...   

    

   

    ARef Bismark.Hossein Mobham.PeJman Taher  


 •    1       2    >>
  برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
  نام کاربری
  تعداد بازدیدکنندگان : 266507


  Powered by BlogSky.com

  عناوین آخرین یادداشت ها

  دانلود آهنگ جدید