* ♣ همزبونه تنهایی ها ♣ *
* ♣ همزبونه تنهایی ها ♣ *
همزبونه تنهایی ها 12ساله شد... دلم هنوز روشنه ...
آرشیو
یکشنبه 21 خرداد‌ماه سال 1391
THE NEW SONG :NAGOO DOOSET NADARAM

 

Nagoo Dooset Nadaram 

   

 N e w  T r a c k  R e l e a s e d  I n  2 0 1 2
  

Singer : Pejman Taher
 
      

Music & Arrangment : Farhad Shahin  

 

coming soon... 

 

 

 

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
   
Music & Arrangment : Farhad Shahin 

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin 

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin 

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin 

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
  
 Music & Arrangment : Farhad Shahin  

نگو دوست ندارم 

نگو دوست ندارم 

نگو دوست ندارم 

 نگو دوست ندارم PEJMANTAHER pejman taher pejman tahet-nagoo do0set nadaram 

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم PEJMANTAHER pejman taher pejman tahet-nagoo do0set nadaram

 

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم PEJMANTAHER pejman taher pejman tahet-nagoo do0set nadaram

 

 

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram 

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

 

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

 

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

 

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram 

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset n

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram adaram 

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم PEJMANTAHER pejman taher pejman tahet-nagoo do0set nadaram

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم PEJMANTAHER pejman taher pejman tahet-nagoo do0set nadaram

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

Nagoo Dooset Nadaram
New Track Releasd In 2012
Singer :
Pejman Taher
Music & Arrangment : Farhad Shahin

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم

نگو دوست ندارم PEJMANTAHER pejman taher pejman tahet-nagoo do0set nadaram

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset n

آهنگ جدید از pejman taher-nagoo doset nadaram adaram

 

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 266507


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها

دانلود آهنگ جدید